Factoring České spořitelny, a. s. od 1. září 2013 nově vystupuje pod značkou Erste Factoring.

Tímto krokem se Erste Factoring stává pevnou součástí týmu značky korporátního bankovnictví Finanční skupiny České spořitelny Erste Corporate Banking. Nová značka nemá žádný vliv na obchodní vztahy, právní název společnosti se nemění.

Více informací najdete zde.