Karel Nováček byl zvolen předsedou AFS a místopředsedou ČLFA

 

KN EUFIng. Karel Nováček, předseda představenstva společnosti Factoring České spořitelny, a.s., byl v dubnu 2019 opětovně zvolen do představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA), ve které je jejím místopředsedou a zastupuje produkt factoring. V představenstvu ČLFA je gestorem za Výbor účetnictví a daně. Dále zastupuje asociaci v EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), kde je členem Výkonného výboru. Karel Nováček je autorem i části ročenky factoringu, shrnující ekononomické prostředí a factoringový trh v České republice v minulém roce a očekávaný další vývoj v roce 2019.

Karel Nováček je zároveň od února 2019 předsedou Asociace factoringových společností (AFS), která sdružuje šest společností poskytujících factoring v České republice s celkovým factoringovým obratem přes 174 miliard Kč za rok 2018.