Factoring vedle půjčování peněz nabízí i správu s inkasem pohledávek a někdy také výrazné snížení rizika, že odběratel nezaplatí, říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace.

 

0 Jaroslav Krutilek

Posledních několik let čelí podnikatelé velmi volatilnímu prostředí. Strukturální změny v automobilovém sektoru, inflační tlaky, nárůst zadluženosti veřejných rozpočtů a do toho další zhoršení covidové situace. Jak může factoring pomoci podnikatelům vypořádat se s tímto prostředím?

Řadu podnikatelů dnes tíží vysoká úroveň nákladů a závislost na úvěrovém financování. Ve zhoršujícím se ekonomickém prostředí jsou banky stále obezřetnější při poskytování úvěrů, a tím mohou vytvářet další tlak na likviditu firem. Factoring je služba, která lépe než úvěr kopíruje potřeby provozního financování, a dokonce dokáže část fixních nákladů proměnit na variabilní. Factoringové financování se opírá o bonitu a platební morálku odběratelů. Takže i když se zhorší ziskovost firmy, například kvůli rostoucím nákladům na dopravu, nemá to dopad na objem factoringového financování. Factoringová společnost na sebe navíc dokáže vzít i riziko, že odběratel nezaplatí, a jako běžnou součást svých služeb nabízí i správu a vymáhání pohledávek. Firma tak nemusí na tuto agendu najímat zaměstnance, který představuje fixní náklad, ale využívá služeb factoringové společnosti, za které platí poplatek odvozený od objemu spravovaných pohledávek, což je variabilní náklad.

Jaké jsou náklady na takový servis? A jak je vůbec factoring administrativně náročný? Vyplatí se jej používat?

Vždy záleží na tom, s čím náklady na factoring srovnáváme. Není nic nákladnějšího, než když vám nezaplatí odběratel a jeho pohledávku musíte odepsat. Pokud srovnáváme factoring s bankovním úvěrem, musíme si uvědomit, že bankovní úvěr jsou vlastně jen půjčené peníze. Factoring v sobě také zahrnuje půjčování peněz, ale navíc ještě správu s inkasem pohledávek a někdy také výrazné snížení rizika, že odběratel nezaplatí. S nadsázkou lze říci, že s factoringem můžete zabít tři mouchy jednou ranou. Navíc velké bankovní factoringové společnosti dnes používají moderní technologie, které umožňují propojit factoringový informační systém s informačním systémem klienta, a komunikace a výměna dat pak probíhají automaticky digitální formou.

Jsou ale firmy, které mají dlouhodobé, bonitní a dobře platící odběratele a nemají problém získat bankovní úvěr. Je factoring vhodný i pro ně?

Ano. Factoring je standardní nástroj provozního financování. Obezřetný podnikatel by měl myslet na to, že i dobrý odběratel se může třeba jen dočasně dostat do složité situace. Všichni dnes čelí problémům s rostoucími cenami. V automobilovém průmyslu vidíme pokles poptávky po vstupech dodavatelů. Někdy bonitu tuzemského odběratele zhorší zahraniční mateřská společnost. To vše může negativně ovlivnit platební morálku odběratelů. Factoring je vhodný nástroj do dobrých časů, ale zároveň efektivně řídí hrozby a může pomoci opravdu každému.

A co samotné factoringové společnosti? Jak dopadá současné tržní prostředí na jejich hospodářské výsledky?

Mohu mluvit pouze za factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci, tj. Factoring KB, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services, a ještě za Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti zaznamenávají výrazný nárůst realizovaných obchodů a jsou dlouhodobě ziskové. Na trhu je zájem o factoring, který klientům poskytuje nejen financování, ale pomáhá jim řídit náklady a dává jim jistotu, že dostanou zaplaceno.

Zdroj: ČLFA