Pavel Chlumský: Nabízíme řešení hlavolamu, který trápí všechny firmy

Světem peněz se šíří nový fenomén: Supply Chain Financing. Hodí se pro firmy všech velikostí. Už nyní se jím financuje 10 % HDP Evropské unie. A s nástupem blockchainových technologií má největší budoucnost ještě před sebou. Ten název zní možná cize a komplikovaně, ale systém, na kterém to celé stojí, je ve své podstatě geniálně jednoduchý.

Představme si třeba výrobce vysavačů. Má hezké české jméno, třeba Naprach. A to jméno má zvuk a firma Naprach nemá nouzi o zakázky od velkých řetězců s elektrospotřebiči. Jediná potíž je v tom, že tito velcí odběratelé mívají velmi dlouhé lhůty splatnosti faktur. Dělají to z různých důvodů, nejčastěji proto, že si chtějí udržovat vysokou likviditu a vyplatí se jim nechat si peníze, které mají poslat firmě Naprach, ještě nějaký čas na účtu.

Firma Naprach může tento přístup pokorně snášet, zvlášť pokud má dostatek finančních zdrojů. Problémy vzniknou, když peníze vázané v pohledávkách začnou omezovat její růst. Což se dá řešit standardní cestou, kdy si Naprach vezme úvěr a z něj bude žít, než odběratel zaplatí. Avšak co si počít, když se firma už dále zadlužovat nechce, nebo dokonce nemůže?

 
 
scf pictrure
 

Jak nečekat na peníze

Pár možností tu je. První z nich se nazývá factoring. Funguje takto: Naprach osloví banku nebo factoringovou společnost a ta převezme roli finančního prostředníka. Ověří si bonitu odběratele, který ony vysavače u našeho výrobce nakupuje, a pak se dohodne s firmou Naprach, které z neuhrazených faktur nejvíce "hoří". Ty jí pak banka či factoringová společnost okamžitě proplatí a sama se následně stává věřitelem odběratele, s nímž si domluví podmínky splacení.

Pokročilejším řešením je reverzní factoring. Ten funguje jako factoring v obráceném gardu. Iniciátorem tentokrát není dodavatel (výrobce vysavačů), ale odběratel, který se dohodne s factoringovou společností na financování svého dodavatelského řetězce. Obzvlášť pro velké odběratele bývá reverzní factoring opravdu velice výhodný. Díky němu nemusí po nějakou dobu platit za odebrané zboží či služby a finanční prostředky mohou investovat do svého růstu nebo využít k efektivnějšímu překonávání pravidelných sezónních cyklů.

Výhodné je to i pro dodavatele, obvykle menší firmy, jako je Naprach. Dostávají za své dodávky v podstatě okamžitě zaplaceno bez rizika finančních ztrát z insolvencí. A škodné nakonec nejsou ani factoringové společnosti, protože jejich dlužníkem se v tomto případě stává koncový odběratel, obvykle velká korporace a nejsilnější článek v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. U takového dlužníka je menší riziko, že schválené faktury nezaplatí včas či vůbec. A obecně vzato na tom vydělá vlastně celý řetězec, protože velký koncový odběratel může vyjednat financování za výhodnějších podmínek než kterýkoli z malých dodavatelů. Řetězec tím pádem čerpá „levnější“ peníze. Reverzní factoring, pokud je dohodnut správně, tedy reprezentuje „win-win“ řešení, ze kterého profitují pro všechny zúčastněné strany.
 

Řešení hlavolamu

Takže jsme si na příběhu výrobce vysavačů vysvětlili, jak funguje factoring i reverzní factoring, ale ještě jsme si nepopsali fenomén, kterému je tento článek věnován: Supply Chain Financing. Co to tedy je? Jde o termín, který se používá po celém světě. Ale služby, které jsou pod tímto názvem nabízeny, se mohou na některých místech a v některých finančních institucích drobně lišit.

„V České spořitelně označujeme názvem Supply Chain Financing kombinovanou nabídku financování založenou na klasickém a reverzním factoringu. Tyto služby jsou masivně technologicky podporovány až na úroveň jejich úplné automatizace,“ vysvětluje Pavel Chlumský, člen představenstva Factoringu České spořitelny, který vývoj služeb z oblasti Supply Chain Financing (zkráceně SCF) zastřešuje.

Hlavním motorem rozvoje SCF je fakt, že výrobci a obchodníci jsou dnes pod trvalým ekonomickým tlakem. „Potřebují vyrábět více, kvalitněji a prodávat za konkurenceschopné ceny. Jejich kapitál je omezený, a proto si jej nemohou dovolit nadměrně vázat v pohledávkách a zásobách,“ konstatuje Pavel Chlumský.

Snaha snižovat zásoby postupně vedla v některých oborech k zavedení systému zásobování, které probíhá průběžně a říká se mu „just-in-time“, tedy česky „právě včas“. V režimu „just-in-time“ je zboží nebo materiál dodán přesně v momentě, kdy je odběratel potřebuje umístit na pulty nebo použít ve výrobním procesu.

A k průběžnému zásobování se ideálně hodí průběžné financování, jaké nabízí SCF. Tento typ služeb proto roste mnohem rychleji než tradiční úvěry. V rámci Evropské Unie se jimi financuje už 10 % jejího HDP. Jedním z důvodů úspěchu SCF je i jeho univerzální využití. Služba se hodí pro malé i velké firmy víceméně z jakéhokoli oboru podnikání.

Dnes v podstatě nenajdete v ekonomice subjekt, který by neřešil hlavolam “zásoby – pohledávky – závazky”. Všude, kde se prodává s odkladem platby, navíc vyvstává riziko nezaplacení. Tím vším se SCF zabývá. Existují globální řešení pro nádnárodní společnosti i nízkonákladové aplikace pro malé firmy,“ vysvětluje Chlumský.

I proto se SCF obzvlášť intenzivně využívá v mezinárodním obchodu. Čím větší je totiž geografická vzdálenosti mezi firmami, které mezi sebou obchodují, tím větší mají instinktivní potřebu se jedna před druhou chránit.

 
 
pavelchlumsky

Pavel Chlumský v České spořitelně zastřešuje vývoj služeb z oblasti Supply Chain Financing:
„Dnes v podstatě nenajdete v ekonomice subjekt, který by neřešil hlavolam 'zásoby–pohledávky–závazky'”

 

Účetnictví beze stop

Jedna z velkých výhod této služby spočívá v tom, že, na rozdíl od klasického úvěru, nezvyšuje zadlužení firmy v její účetní rozvaze.  „To je právě největší krása SCF. V účetnictví firem jej vlastně nenajdete. Jsem-li odběratel a používám k financování dodávek zboží, řekněme vysavačů, reverzní factoring, můj obchodní závazek zůstává stále stejný. Lidově řečeno, dlužím peníze za dodané vysavače. Pouze je nyní nedlužím výrobci vysavačů, ale factoringové společnosti. Jsem-li naopak výrobcem vysavačů a používám klasický factoring, svou pohledávku vůči odběrateli, který ode mne odebral vysavače, vyvedu ze své účetní bilance v okamžiku, kdy ji postoupím factoringové společnosti,“ říká Pavel Chlumský. Začít tento způsob financování používat přitom není složité. A s nástupem moderních digitálních technologií je to vlastně stále snadnější.

 „Většina poskytovatelů služeb SCF nabízí vyspělé aplikace, které jsou navržené tak, aby šly snadno napojit na podnikové systémy klientů. Tyto aplikace umožňují firmám, jako je náš výrobce vysavačů a řetězec, který od něj vysavače odebírá, aktivně obchodovat mezi sebou, a zároveň jim k tomu nabízejí různé přehledové a analytické funkce. Smluvní rámec pro SCF je ve srovnání s úvěrovými smlouvami jednoduchý a z větší části se vytváří bezpapírově,“ popisuje Pavel Chlumský. 

 
 
blockchain picture
 

Dveře do budoucnosti

Pod vedením Pavla Chlumského přesně taková vyspělá aplikace vznikla. Jmenuje se ediFactoring a vyvinula ji společnost Factoring České spořitelny společně s mezinárodní firmou EDITEL, která je největším operátorem elektronické fakturace v České republice. Služba ediFactoring připojuje Českou spořitelnu do toků elektronických dokumentů (faktur, dodacích listů atd.) vyměňovaných mezi dodavatelem a odběratelem. Vše v ní běží v reálném čase, s minimálním vkladem lidské práce. Celý proces financování se přitom ovládá jednoduše z webové aplikace eFactoring a splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria. „Služba ediFactoring dokázala propojit financování se systémem řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů na mnohem pokročilejší úrovni než jakákoli jiná služba, která je v České republice momentálně dostupná,“ říká Pavel Chlumský.

Rozvoj podobných aplikací však pokračuje po celém světě a směřuje k řešením, kde si financování řídí čím dál více sám klient. Pomáhají mu v tom vyspělé digitální technologie, většina procesů probíhá automaticky a banka do nich téměř nezasahuje.

 „Navíc stojíme na prahu komerčního využití blockchainových technologií, které mají potenciál zcela změnit půdorys služeb Supply Chain Financingu,“ předpovídá Pavel Chlumský.

„Blockchainové technologie s definitivní platností přestěhují SCF do veřejného prostoru, v němž vedle sebe budou stát tradiční hráči, jako jsou banky nebo factoringové společnosti, a mladé firmy z oblasti finančních technologií označované zkratkou fintech,“ konstatuje Chlumský a dodává, že Česká spořitelna je na tento vývoj připravená a chce být jeho součástí.