Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti pohledávek pod jednou střechou:

  • Financujeme dodavatele až do výše 90 % z vystavených faktur po postoupení u klasického factoringu a až do výše 100% u reverzního factoringu.
  • Staráme se o pohledávky klientů od jejich vzniku až po inkaso na jejich účet. Zabezpečujeme komunikaci s tuzemskými i zahraničními odběrateli. V případě prodlení odběratelů s platbami můžeme na žádost klienta upomínat odběratele, trvale hlídat a zlepšovat jejich platební morálku.
  • Přebíráme riziko z nezaplacení v případě platební nevůle či neschopnosti Vašich odběratelů, u reverzního factoringu se standardně jedná o bezregresní formu factoringu.
  • Klienti mají k dispozici on-line přehledy o stavu jejich pohledávek prostřednictvím internetového řešení eFactoring.
  • Podporujeme elektronickou výměnu dokumentů EDI díky službě ediFactoring.

 

Optimalizujte Váš pracovní kapitál s naším Supply Chain Finance programem...

Kolo