Hlavními důvody pro využití factoringových služeb bývá nedostatek pracovního kapitálu pro expanzi firmy, potřeba efektivnějšího plánování cashflow, či zájem o správu a pojištění pohledávek.

 

Naše služby využívají:

  • malé, střední i velké korporátní společnosti s ročním obratem od 30 milionů Kč, které pravidelně dodávají zboží nebo služby více domácím či zahraničním odběratelům a poskytují jim prodlouženou splatnost 14 až 90 dní,
  • společnosti, které si nechtějí navyšovat úvěrovou angažovanost (factoring nenavyšuje cizí zdroje podniku) nebo „outsourcují“ kompletní správu pohledávek, čímž docilují zlepšení platební morálky odběratelů, ale i snížení administrativy a v konečném důsledku i poklesu fixních nákladů.

 

Obecně naše služby řeší potřeby klientů, kteří:

  • mají na základě expanze vyšší finanční potřeby než umožňuje schválený limit bankou,
  • plně nesplnili kriteria schvalovacího procesu banky, ale mají bonitní strukturu odběratelů,
  • mají potřebu dodatečných zdrojů, ale nechtějí navyšovat úvěrovou angažovanost u banky,
  • chtějí ušetřit náklady a vyčlenit správu svých pohledávek na specializovanou firmu.